DPC VIET NAM CO.,LTD

Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 3
Hôm nay 8
Hôm qua 10
Trong tuần 29
Trong tháng 160
Tổng cộng 155,567

Servo Motor Panasonic

18-04-2012

STC Viêt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm của Panasonic

 
 

马达型号+驱动器型

Code of Motor and Servo

Straight Shaft

键轴

Spline Shaft

Brake

油封SEAL

(N.m)

Torque

转速(rpm)

Speed

脉冲型

Pulse

通用型

Normal

Small inertia

 

 

MSMD

50

MSMD5AZP1C+MADDT1205003

MSMD5AZP1C+MADDT1205

 

 

0.16-0.48

3000/5000

MSMD5AZP1D+MADDT1205003

MSMD5AZP1D+MADDT1205

 

0.16-0.48

3000/5000

MSMD5AZP1S+MADDT1205003

MSMD5AZP1S+MADDT1205

 

 

 

0.16-0.48

3000/5000

MSMD5AZP1T+MADDT1205003

MSMD5AZP1T+MADDT1205

 

 

0.16-0.48

3000/5000

MSMD5AZP1U+MADDT1205003

MSMD5AZP1U+MADDT1205

 

 

0.16-0.48

3000/5000

MSMD5AZP1V+MADDT1205003

MSMD5AZP1V+MADDT1205

 

0.16-0.48

3000/5000

100

MSMD012P1C+MADDT1205003

MSMD012P1C+MADDT1205

 

 

0.32-0.95

3000/5000

MSMD012P1D+MADDT1205003

MSMD012P1D+MADDT1205

 

0.32-0.95

3000/5000

MSMD012P1S+MADDT1205003

MSMD012P1S+MADDT1205

 

 

 

0.32-0.95

3000/5000

MSMD012P1T+MADDT1205003

MSMD012P1T+MADDT1205

 

 

0.32-0.95

3000/5000

MSMD012P1U+MADDT1205003

MSMD012P1U+MADDT1205

 

 

0.32-0.95

3000/5000

MSMD012P1V+MADDT1205003

MSMD012P1V+MADDT1205

 

0.32-0.95

3000/5000

200

MSMD022P1C+MADDT1207003

MSMD022P1C+MADDT1207

 

 

0.64-1.91

3000/5000

MSMD022P1D+MADDT1207003

MSMD022P1D+MADDT1207

 

0.64-1.91

3000/5000

MSMD022P1S+MADDT1207003

MSMD022P1S+MADDT1207

 

 

 

0.64-1.91

3000/5000

MSMD022P1T+MADDT1207003

MSMD022P1T+MADDT1207

 

 

0.64-1.91

3000/5000

MSMD022P1U+MADDT1207003

MSMD022P1U+MADDT1207

 

 

0.64-1.91

3000/5000

MSMD022P1V+MADDT1207003

MSMD022P1V+MADDT1207

 

0.64-1.91

3000/5000

400

MSMD042P1C+MBDDT2210003

MSMD042P1C+MBDDT2210

 

 

1.3-3.8

3000/5000

MSMD042P1D+MBDDT2210003

MSMD042P1D+MBDDT2210

 

1.3-3.8

3000/5000

MSMD042P1S+MBDDT2210003

MSMD042P1S+MBDDT2210

 

 

 

1.3-3.8

3000/5000

MSMD042P1T+MBDDT2210003

MSMD042P1T+MBDDT2210

 

 

1.3-3.8

3000/5000

MSMD042P1U+MBDDT2210003

MSMD042P1U+MBDDT2210

 

 

1.3-3.8

3000/5000

MSMD042P1V+MBDDT2210003

MSMD042P1V+MBDDT2210

 

1.3-3.8

3000/5000

750

MSMD082P1C+MCDDT3520003

MSMD082P1C+MCDDT3520

 

 

2.4-7.1

3000/4500

MSMD082P1D+MCDDT3520003

MSMD082P1D+MCDDT3520

 

2.4-7.1

3000/4500

MSMD082P1S+MCDDT3520003

MSMD082P1S+MCDDT3520

 

 

 

2.4-7.1

3000/4500

MSMD082P1T+MCDDT3520003

MSMD082P1T+MCDDT3520

 

 

2.4-7.1

3000/4500

MSMD082P1U+MCDDT3520003

MSMD082P1U+MCDDT3520

 

 

2.4-7.1

3000/4500

MSMD082P1V+MCDDT3520003

MSMD082P1V+MCDDT3520

 

2.4-7.1

3000/4500

MQMA

100

MQMA012P1C+MADDT1205003

MQMA012P1C+MADDT1205

 

 

0.32-0.95

3000/5000

MQMA012P1D+MADDT1205003

MQMA012P1D+MADDT1205

 

0.32-0.95

3000/5000

MQMA012P1U+MADDT1205003

MQMA012P1U+MADDT1205

 

 

0.32-0.95

3000/5000

MQMA012P1V+MADDT1205003

MQMA012P1V+MADDT1205

 

0.32-0.95

3000/5000

200

MQMA022P1C+MADDT1207003

MQMA022P1C+MADDT1207

 

 

0.64-1.91

3000/5000

MQMA022P1D+MADDT1207003

MQMA022P1D+MADDT1207

 

0.64-1.91

3000/5000

MQMA022P1U+MADDT1207003

MQMA022P1U+MADDT1207

 

 

0.64-1.91

3000/5000

MQMA022P1V+MADDT1207003

MQMA022P1V+MADDT1207

 

0.64-1.91

3000/5000

400

MQMA042P1C+MBDDT2210003

MQMA042P1C+MBDDT2210

 

 

1.3-3.82

3000/5000

MQMA042P1D+MBDDT2210003

MQMA042P1D+MBDDT2210

 

1.3-3.82

3000/5000

MQMA042P1U+MBDDT2210003

MQMA042P1U+MBDDT2210

 

 

1.3-3.82

3000/5000

MQMA042P1V+MBDDT2210003

MQMA042P1V+MBDDT2210

 

1.3-3.82

3000/50

Các tin khác